ขออภัย เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุน JavaScript!

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลังงาน

บทนำ

IAMMETER สามารถเปรียบเทียบการใช้พลังงานได้ดังนี้

  1. เปรียบเทียบการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาของมิเตอร์เดียวกัน
  2. เปรียบเทียบการใช้พลังงานของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ หรือเฟสต่างๆ ของมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสที่เพิ่มในที่เดียวกันบน IAMMETER

วิธีค้นหาฟังก์ชั่นใหม่

image-20211015173621216

เปรียบเทียบการใช้พลังงานสำหรับมิเตอร์แบบต่างๆ

คุณสามารถเปรียบเทียบการใช้พลังงานสำหรับมิเตอร์ต่างๆ ที่คุณเพิ่มในที่เดียวกันบน IAMMETER สำหรับเครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi 3 เฟส (WEM3080T) ถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียว 3 เฟส

image-20211015111410072

image-20211015111329980

เปรียบเทียบการใช้พลังงานในช่วงเวลาต่าง ๆ สำหรับมิเตอร์เดียวกัน

คุณสามารถเปรียบเทียบการใช้พลังงานในช่วงเวลาต่างๆ (รายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือน/รายปี) สำหรับมิเตอร์เดียวกัน

image-202110151116555857

image-20211015111811187

สูงสุด