ขออภัย เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุน JavaScript!

กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า

1. บทนำ

บนระบบ IAMMETER คุณสามารถกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับวิธีการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน เช่น อัตราคงที่ อัตราตามลำดับชั้น และอัตราเวลาการใช้งาน หลังจากตั้งค่าแล้ว ระบบจะช่วยคุณคำนวณค่าไฟฟ้ารวมและแสดงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

บทความนี้จะแสดงรายการเทมเพลตค่าไฟฟ้าที่ IAMMETER รองรับแล้ว

2. กำหนดค่าไฟฟ้าพิกัด

เข้าสู่ระบบ IAMMETER ไปที่ "สถานที่ของฉัน" บนแผนผังการนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก "แก้ไข" ในสถานที่ที่ระบุไว้ "แก้ไขไซต์" หน้าเว็บจะปรากฏขึ้น

1

อัตราคงที่

หากคุณชำระค่าไฟฟ้าด้วยอัตราคงที่ คุณสามารถเลือก "อัตราคงที่" และป้อนราคาต่อหน่วย

2

อัตราฉัตร

หากคุณชำระค่าไฟฟ้าแบบเป็นชั้น คุณสามารถเลือก "อัตราแบบเป็นชั้น" และป้อนราคาต่อหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนที่เกี่ยวข้อง

3

อัตราเวลาการใช้งาน

หากคุณชำระค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามเวลาที่ใช้ คุณสามารถเลือก "เวลาใช้งาน" และป้อนราคาต่อหน่วยและเวลาที่สอดคล้องกันในหนึ่งวัน

4

อัตราเวลาการใช้งาน&& อัตราฉัตร

ในเทมเพลตค่าไฟฟ้านี้ คุณสามารถกำหนดอัตราแบบแบ่งชั้นในเวลาที่ใช้ (TOU) ได้ดังรูปด้านล่าง

โปรดดูที่https://imeter.club/topic/271#set-tiered-rates-in-the-time-of-use-ratestoสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตบิลค่าไฟฟ้านี้

image-2020713142150667

อัตราเวลาการใช้งานขั้นสูง

หากคุณจ่ายค่าไฟฟ้าต่างกันในแต่ละชั่วโมงและคนละวัน (เช่น วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์) คุณสามารถเลือก "อัตราเวลาใช้งานขั้นสูง" และป้อนราคาต่อหน่วยและเวลาและวันที่ตรงกัน

รูปภาพ-20210121221834609

3. ดูค่าไฟฟ้าปัจจุบันของคุณ Tariff

ไปที่ "ภาพรวม" หน้าเว็บที่คุณสามารถดูบิลรายเดือน ( การเรียกเก็บเงินตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนี้ถึงวันนี้) และการเรียกเก็บเงินของวันนี้

5

4. ดูค่าไฟฟ้าประวัติศาสตร์ของคุณ Tariff

ไปที่ "รายงานการวิเคราะห์" หน้าเว็บและเลือกเดือนที่คุณจะตรวจสอบ คลิก "ดู" แล้วจะเห็นรายละเอียดค่าไฟเดือนนั้นๆ3

การรวบรวมเทมเพลตค่าไฟฟ้า 5 รายการ

หาก IAMMETER ยังไม่รองรับเทมเพลตค่าไฟฟ้า โปรดอธิบายการรวบรวมเทมเพลตบิลค่าไฟฟ้าให้ละเอียดที่สุด

6. ผู้อ้างอิง

ตรวจสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเครื่องวัดพลังงาน 3 เฟสของ IAMMETER

ตรวจสอบการใช้พลังงานใน IAMMETER

รวมเครื่องวัดพลังงานเข้ากับ Home Assistant

สูงสุด