ขออภัย เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุน JavaScript!

ผสานรวมกับ openHAB

https://www.openhab.org/addons/bindings/iammeter/

1. บทนำ

แพลตฟอร์ม openHAB ( https://www.openhab.org/ ) เป็นระบบโอเพ่นซอร์สโฮมออโตเมชั่น เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi ของเรา (WEM3080/WEM3080T) สามารถรวมเข้ากับระบบ openHAB ได้

2. ไฮไลท์

เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi ของเรามีคุณสมบัติเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • ฟังก์ชันสองทิศทางช่วยให้สามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าแบบสองทาง (เช่น "จากกริด" และ "ถึงกริด") ได้เพียงหนึ่งเมตร

    https://www.iammeter.com/doc/iammeter/solar-system.html

  • รวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สามอย่างง่ายดายผ่าน HTTP, TCP หรือ TLS

https://www.iammeter.com/doc/iammeter/integrate-with-thirdparty-server.html

3. ผสานรวมกับ openHAB

3.1 การตั้งค่า openHAB

ขั้นตอนที่ 1 เปิด PAPER UI(HABmin) จากนั้นติดตั้ง "HTTP Binding" และ "JsonPath Transformation"

img

img

ขั้นตอนที่ 2 เปิดไฟล์ openhabconf/services/http.cfg (สร้างไฟล์หากไม่มีอยู่) และเพิ่มข้อความด้านล่างลงในไฟล์

 iammeter.url=http://192.168.12.33/monitorjson{Authorization=Basic YWRtaW46YWRtaW4=} iammeter.updateInterval=4000

img

img

ขั้นตอนที่ 3 เปิดไฟล์ openhab/conf/items/default.items (สร้างไฟล์หากไม่มีอยู่) และเพิ่มข้อความด้านล่างลงในไฟล์

 Group gIammeter "Meters" <energy> (Home) ["GroundFloor"] Number Iammeter_Voltage "Voltage [%0f V]" <energy> (gIammeter) { http="<[iammeter:4000:JSONPATH($.Data[0])]" } Number Iammeter_Current "Current [%0f A]" <energy> (gIammeter) { http="<[iammeter:30000:JSONPATH($.Data[1])]" } Number Iammeter_Power "Power [%0f W]" <energy> (gIammeter) { http="<[iammeter:4000:JSONPATH($.Data[2])]" } Number Iammeter_Importenergy "Importenergy [%0f kWh]" <energy> (gIammeter) { http="<[iammeter:30000:JSONPATH($.Data[3])]" } Number Iammeter_Exportgrid "Exportgrid [%0f kWh]" <energy> (gIammeter) { http="<[iammeter:30000:JSONPATH($.Data[4])]" }

img

ขั้นตอนที่ 4 เปิดไฟล์ openhab/conf/sitemaps/default.sitemap (สร้างไฟล์หากไม่มีอยู่) และเพิ่มข้อความด้านล่างลงในไฟล์

 Frame { Text item=Iammeter_Voltage label="Voltage [%.1f V]" icon="energy" Text item=Iammeter_Current label="Current [%.1f A]" icon="energy" Text item=Iammeter_Power label="Power [%.1f W]" icon="energy" Text item=Iammeter_Importenergy label="Importenergy [%.1f kWh]" icon="energy" }

img

3.2 ดูข้อมูลบน openHAB

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Basic UI แล้วคุณจะเห็นข้อมูลของมิเตอร์

img

ขั้นตอนที่ 2 คุณสามารถเพิ่มมิเตอร์ไปที่ habpanel ได้

img

4. ซื้อมิเตอร์

รุ่น คำอธิบาย ลิงค์สั่งซื้อ
WEM3080 เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียว Aliexpress
WEM3080T เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส Aliexpress

5 ข้อมูลอ้างอิง

  1. แคตตาล็อกสินค้า
  2. คำถามที่พบบ่อย
  3. รวมอยู่ใน Home Assistant
ท็อป